Edudee เชิญชวนน้องๆ ชั้นม. 3-5 สมัครชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ USA เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

Edudee และองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกา มอบทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท สำหรับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โดยเปิดรับใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 มกราคม 2562 และสอบคัดเลือกในวันที่ 26 มกราคม 2562

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

-ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5

-อายุระหว่าง 15-18 ปี

-ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระยะยาวมาก่อน

-สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวอเมริกันได้ 1 ปีการศึกษา

-คะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกทั้ง 2 ส่วนคือ ข้อเขียนและสัมภาษณ์

 

วิธีการลงทะเบียนสอบคัดเลือก:

1.สอบข้อเขียน

1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.edudee.co.th/TH/ApplicationForm.php

และชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 250 บาท ที่ธนาคารกรุงเทพฯ  เลขบัญชี 005-7-06805-8  บจ. เอ็ดยูเคชั่น แอนด์ ดีเวลล็อปเม้นท์ เอ็กซเพิร์ท

1.2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล [email protected] หรือทางไลน์ @edudeethailand

**หากผู้สมัครไม่ปฎิบัติตามข้อ 1.2 ท่านจะไม่ได้รับการยืนยันที่นั่งสอบ

  1. สอบสัมภาษณ์ (เป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์จะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่ 26 มกราคม 2562

 

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน  ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ  สิงหาคม 2562 – มิถุนายน 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 004 8828  l  086 385 9444

Facebook : https://www.facebook.com/edudee.th/

www.edudee.co.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...