มาแล้ว!! ทุน Erasmus Mundus EMLex 15 ทุน เรียนต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี

Erasmus Mundus (เอรัสมุส มุนดุส) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเอรัสมุสของสหภาพยุโรปที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านทางทุนการศึกษาและความร่วมมือระหว่างสถาบันในทวีปยุโรป และประเทศโลกที่ 3

และทุน Erasmus Mundus EMLex ที่เปิดรับสมัครในขณะนี้เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ในสาขาการทำพจนานุกรม (European Master in Lexicography)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมเงินสนับสนุนด้านการศึกษา ได้แก่เงินเดือนมูลค่า 1,000€ ประมาณ 36,000 บาท (สูงสุด 2 ปี) รวมทั้งค่าเดินทางและค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ในสาขาการทำพจนานุกรม (European Master in Lexicography)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาต่างชาติ

2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาต่อไปนี้

– (Computational/Applied) Linguistics

– (Foreign) Languages

– Translation

– Communication/Media

– Book Studies / Library and Information Science หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะภาษาอังกฤษ หรือเยอรมันผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ www.campo.fau.de

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.emlex.phil.fau.eu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...