ทุนภาคฤดูร้อนในระดับป.ตรี และป.โท ที่สถาบัน EPFL ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์นิเทศแห่ง École Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนภาคฤดูร้อนเพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และปฏิบัติงานร่วมนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

ทุนนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร BSc, BTech, MSc, MTech หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าครองชีพ CHF 1,600 ต่อเดือน (ประมาณ 52,000 บาท) และมีการคืนเงินสำหรับค่าเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร BSc, BTech, MSc, MTech หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร BSc, BTech, MSc, MTech หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

summer.epfl.ch

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...