สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย รับสมัครงานตำแหน่ง “Consular Assistant” เงินเดือน 37,000 บาท

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง “Consular Assistant” โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

สวัสดิการ:

1. มีโอกาสทำงานในสภาพแวดล้อมองค์กรแบบนานาชาติ

2. เงินเดือนเริ่มต้น 37,000 บาท

3. ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ (40 ชม./สัปดาห์)

4. วันลาพักร้อน 22 วัน ต่อปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นชาวไทย หรือประชากรจากประเทศในเขต EU/EEA

2. เชี่ยวชาญในการสื่อสารภาษาไทย อังกฤษ และเยอรมัน

3. มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์

4. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และเข้าใจปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

5. มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

6. สามารถสื่อสารกับบุคคลได้ทุกประเภท

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. CV

2. ภายถ่ายผู้สมัคร

3. หนังสือแนะนำตัว (Letter of Motivation)

4. หนังสือรับรอง (Reference)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดไปยังสถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย (ชื่อหัวข้อ: “consular assistant”) ที่อีเมล Bangkok-ob@bmeia.gv.at

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Austrian Embassy Bangkok

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...