พลาดไม่ได้!! Bangkok Flight Services รับสมัคร “Passenger Service Agent” 9 ก.พ. นี้!!

Bangkok Flight Services หรือ BFS ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง “Passenger Service Agent” โดยจะเปิดรับสมัคร Walk-in ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เพศชาย/หญิง

2. บุคลิกภาพดี

3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

4. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

(สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. เรซูเม่ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ใบ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ใบ

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ใบ

6. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (Transcript) หรือ Grade report หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือปริญญาบัตร จำนวน 1 ใบ

7. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ใบ

8. เอกสารเพิ่มเติมได้แก่

– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ

– สำเนาสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น TOEIC จำนวน 1 ใบ

– สำเนาหนังสือรับรองการฝึกงาน หรือทำงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับลงทะเบียน (ด้วยบัตรประชาชน) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร BFS Ground สนามบินสุวรรณภูมิ ลงทะเบียนรับบัตรคิว ตั้งแต่ 09.00 น.

หมายเหตุ

1. รบกวนผู้สมัครตรวจสอบความชัดเจนของสำเนาเอกสาร ความถูกต้องครบถ้วนและวันหมดอายุ

2. การเซ็นสำเนาถูกต้องบนเอกสาร รบกวนระบุข้อความว่า “สำเนาถูกต้อง และเซ็นชื่อผู้สมัคร” เท่านั้น ไม่ต้องระบุว่าใช้เพื่อการสมัครงาน

3. กรุณาใช้เฉพาะ “ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน” ในการเซ็นชื่อบนเอกสารที่เป็นสำเนาเท่านั้น

4. ผู้สมัครกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงตัวด้วย

5. แต่งกายชุดสูทสากลสีสุภาพ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

BFS Recruitment หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหาและว่าจ้าง โทร. 02-131-5038-40 และ 02-131-5000 ต่อ 5132

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...