ข่าวดี!! ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครงานและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 2562

ธนาคารกรุงเทพเปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีความสามารถเข้าเป็นพนักงานของธนาคาร เพื่อร่วมงานประจำสายบัตรเครดิต จำนวนหลายอัตรา ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ในวันงาน

 

 

กำหนดการ:

วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562

เวลา: 9.00-14.00 น.

สถานที่: ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่สีลม

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. Credit Card Marketing Campaign

2. Merchant Acquiring Sale and Marketing Officer

3. International Credit Card Officer

4. Accounting Officer

5. Credit Card Analyst

6. Merchant Service Officer

7. Card Authorization Officer

8. Call Center

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การตลาด สังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 2.4 ขึ้นไป

3. ตำแหน่งที่ 1-2 ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-5 ปี และมีอายุไม่เกิน 35 ปี

4. ตำแหน่งที่ 3-8 ยินดีพิจารณาผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ และมีอายุไม่เกิน 28 ปี

5. ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ประวัติการทำงาน (Resume)

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

– สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย) ได้แก่ สด.8 หรือ สด.43

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ในวันงาน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2296 8173 คุณผุสชา หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bangkokbank.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...