จัดเต็ม!! Utrecht University แจก 20-25 ทุน เรียนต่อป.ตรี-โท ไม่จำกัดสาขา ที่เนเธอร์แลนด์

Utrecht Excellence Scholarships เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดย Utrecht University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ทุนดังกล่าวเป็นทุนเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้ทุนรวมทั้งหมด 20-25 ทุน โดยมีระยะเวลาของทุนครอบคลุม 1-2 ปีขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกศึกษา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพมูลค่า 11,000 ยูโร (ประมาณ 410,217 บาท ) รวม 20-25 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาที่เปิดสอนโดย Utrecht University (ไม่จำกัดสาขา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีผลการเรียนโดดเด่นจัดอยู่ในกลุ่ม Top 10% ของชั้น

-ผู้สมัครต้องถือหนังสือเดินทาง non-EU/EEA passport และไม่ได้รับสิทธิรับเงินสนับสนุนหรือเงินทุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ (Dutch system of study grants and loans)

-ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปริญญาตรี จากสถานศึกษานอกเขตประเทศเนเธอร์แลนด์

-ผู้สมัครต้องมีผลทดสอบวัดระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uu.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...