University of Strathclyde มอบทุนบัณฑิตศึกษา ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์

University of Strathclyde มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าสูงสุดถึง £3000 (ประมาณ 123,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเคมีศาสตร์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณิตศาสตร์และสถิติ ฟิสิกส์ และนิติวิทยาศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

-ปัจจุบันเป็นนักศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท จากคณะวิทยาศาสตร์ (ภายในระยะเวลา 3 ปี)

-สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์

-เป็นผู้ที่จ่ายค่าธรรมเนียมสากลเต็มรูปแบบ

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่พฤศจิกายน 2018 จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2019

 

ปิดรับสมัคร:

16 กันยายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.strath.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...