University of St Andrews มอบ 20 ทุน สำหรับนักวิจัยภายนอกสหราชอาณาจักร

นักวิจัยห้ามพลาดกับทุน University of St Andrews Global Fellowship Scheme ทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัยที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร จัดมอบโดย University of St Andrews ซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร มีการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่เข้มข้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 20 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นโครงการสนับสนุนและยกระดับความร่วมมือด้านการวิจัยสำหรับนักวิชาการทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่เกี่ยวกับคำถามในสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-Global Fellowships เปิดกว้างสำหรับนักวิจัยที่อาศัยอยู่นอกสหราชอาณาจักร และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการวิจัยที่มีคุณภาพ

-เป็นนักวิจัยที่ปฏิบัติงานด้านมนุษยศาสตร์ การแพทย์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-ส่งเอกสารต่อไปนี้ไปที่ globalfellows@st-andrews.ac.uk

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.st-andrews.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...