โครงการ UBC Vancouver Summer Program แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่แคนาดา 4 สัปดาห์

University of British Columbia ประชาสัมพันธ์โครงการ 2019 UBC Vancouver Summer Program (VSP) ซึ่งเป็นโครงการที่ไปเรียนทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ กำหนดให้ลงทะเบียน 2 รายวิชา แบ่งเป็น 2 ช่วงได้แก่ ช่วงที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562 (8 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2562) หรือช่วงที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2562 (13 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562)

รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ:

ค่าลงทะเบียน(เหมาจ่าย) 5,250 ดอลล่าร์แคนาดา (ประมาณ 125,908 บาท) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชา ประกันสุขภาพ รับส่งสนามบิน อุปกรณ์การศึกษา City tour กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ที่พัก พิธีปฐมนิเทศและปัจฉิม ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกลงรายวิชาในแต่ละ packages ตามรายละเอียดดังแจ้ง นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่แคนาดาเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

อ่านคำแนะนำวิธีการสมัครโครงการได้ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

UBC Vancouver Summer Program

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...