ทุนโครงการภาคฤดูร้อน 2019 จัดมอบโดย TU Berlin มหาวิทยาลัยในเยอรมนี

TU Berlin มหาวิทยาลัยในเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี จัดมอบทุนการศึกษา Summer University Scholarships สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน 2019 ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 22 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีทั้งหมด 3 ประเภท

-ครอบคลุมค่าครองชีพ 1,000 ยูโร (หรือ 37,000 บาท) สนับสนุนโดย DAAD (มีทุนการศึกษาหลายทุน)

-สนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง

-ในส่วนของทุน President’s Scholarship เป็นทุนเต็มรูปแบบ ครอบคลุมค่าครองชีพ ค่าเดินทาง และค่าเล่าเรียน สนับสนุนโดย TU Berlin (ทุนการศึกษานี้จะมอบให้กับผู้สมัครเพียงท่านเดียวเท่านั้น)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน ในวันที่ 22 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2019 หลักสูตรเรียนประกอบด้วย: การเป็นผู้ประกอบการ การออกแบบดาวเทียม การพิมพ์ 3D และหุ่นยนต์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ทรานสคริปต์

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

-จดหมายรับรองจากอาจารย์

 

วิธีการสมัคร:

ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.tu-berlin.de

 

ปิดรับสมัคร:

1 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tu-berlin.de

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...