สำนักการต่างประเทศ รับสมัครนิสิต-นักศึกษาร่วมโครงการล่ามอาสาประจำศาล ประจำปี 62

สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมโครงการล่ามอาสาประจำศาล (Standby Court Interpreter) ประจำปี 2562

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

-มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการล่ามอาสาประจำศาล (Standby Court Interpreter)

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครได้ที่อีเมล [email protected] หรือส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุไว้

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.oia.coj.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...