กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครงานหลายอัตรา หมดเขต 16 ธันวาคม นี้!!

กรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานด้านพิธีการทูตในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562 และงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลด้านพิธีการทูต

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. พนักงานสนับสนุนงานด้านพิธีการทูตในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562

2. พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูลด้านพิธีการทูต

รวมจำนวน 6-8 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครของแต่ละตำแหน่งได้ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

-กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้สมบูรณ์ พร้อมรูปถ่ายสีขนาดติดบัตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

-สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาทรานสคริปต์ หรือหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาว่าได้สำเร็จศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

-หลักฐานอื่น (ถ้ามี) ที่แสดงคุณสมบัติพิเศษที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อาทิ หนังสือรับรองการผ่านงาน ผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ ผลการอบรมหลักสูตรต่างๆ เป็นต้น

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดในรูปแบบ PDF ไปยังอีเมล protocol01@mfa.go.th

 

ปิดรับสมัคร:

16 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...