เชิญร่วมงานสัมมนา ‘ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา และลอยน้ำ’

คณะกรรมการ IEEE Power&Energy Society-Thailand เชิญร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society – Thailand Chapter จัดสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และลอยน้ำ (Floating): ข้อกำหนด การออกแบบ ติดตั้ง ควบคุม และบำรุงรักษา”

รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน:

เพื่อให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ลงทุน ผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบ ก่อสร้าง ทดสอบ ปฏิบัติงาน และบำรุงรักษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

 

วันที่ และสถานที่จัดงาน:

ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2562

เวลา 08.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม Lotus ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Tel. 0-2354-5333 ต่อ 500 / 510 (คุณภัทรกันต์ / ศิริภักตร์)

e-mail : seminar@greennetworkseminar.com

ดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยายและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
www.greennetworkseminar.com/solar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...