ทุนเรียนต่อป.ตรี ไม่มีข้อผูกมัดจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ใครอยากเรียนที่ญี่ปุ่นสมัครด่วน!!

มหาวิทยาลัยฮอกไกโดมอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตร Integrated Science Program (ISP) เข้าเรียนเดือนตุลาคม ปี 2019 ทุนนี้เป็นทุนที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายอยากเป็นนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์

โดยหลักสูตรดังกล่าวจะมีการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก็สมัครได้)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

กรณีได้ทุนเต็มจำนวน 100% ผู้สมัครจะได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้

-ได้รับการยกเว้นค่าแรกเข้า 282,000 เยน (ประมาณ 81,926 บาท)

-ได้รับการยกเว้นค่าเรียน 535,800 เยน/ปี รวม 3 ปีครึ่ง (ประมาณ 155,660 บาท)

-ได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ 100,000 เยน/เดือน (ประมาณ 29,052 บาท)

-เงินค่าครองชีพสามารถครอบคลุมค่ากินอยู่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

Integrated Science Program หรือ ISP เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบข้ามสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ ( การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ )

หลักสูตรประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท 2 ปี มหาวิทยาลัยฮอกไกโดยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นสูงสามารถเรียนจบหลักสูตรระดับปริญญาตรีได้ในระยะเวลา 3 ปีครึ่ง และปริญญาโท 1 ปีครึ่งอีกด้วย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในวงกว้าง

-ผู้ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยา)

-ผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตหรือศึกษาในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษา

-ผู้ที่มีแรงผลักดันในการช่วยเหลือสังคมที่กว้างขึ้น ด้วยการเป็นนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับนานาชาติในอนาคตและมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ jeducation.com

 

ปิดรับสมัคร:

6 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

jeducation.com/main/hokudai-isp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...