VUB B-PHOT Excellence Scholarships ทุนป.โทเต็มจำนวน ที่ประเทศเบลเยียม

VUB B-PHOT Excellence Scholarships ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโท European Master of Science เรียนต่อที่ Vrije Universiteit Brussel มหาวิทยาลัยรัฐในประเทศเบลเยียม

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนมูลค่า 10,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 373,000 บาท) ครอบคลุมในส่วนของค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

European Master of Science ในด้านโฟตอนิกส์ (Photonics) สาขา Bridging physics, Engineering และ Photonics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (ประยุกต์) ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์วัสดุ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการพิจารณา

-ผู้ที่มีปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีวเคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ, Industrial Science – Electronics/ICT, Engineering Science หรือ KMS Polytechnical Department สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม 30 ECTS ได้

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครผ่านทาง www.emailmeform.com

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ แต่มีการเปิดรับและตรวจสอบใบสมัครเป็นระยะๆ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.vub.ac.be

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...