สมัครเลย!! ทุนเรียนต่อปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ฝรั่งเศส

Campus France Thailand ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ฝรั่งเศส โดยทุนนี้เป็นทุนสนับสนุนผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น

รายละเอียดทุนเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ฝรั่งเศส

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรี โดยผู้สมัครสามารถเลือกสถาบัน ได้สูงสุด 3 อันดับ (ควรอยู่ในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน)

การหาหลักสูตร/มหาวิทยาลัยของรัฐ สามารถหาได้จากรายการของ Campus France

http://cataloguelm.campusfrance.org/licence/#/catalog

หรือรายการ

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/liste-des-universites-francaises.html

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

Demande d’admission préalable (D.A.P.)

1. DAP Dossier blanc สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

เอกสาร อ่านคู่มือการสมัคร (ภาษาฝรั่งเศส)

-แบบฟอร์มการสมัคร
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11443.do

-คู่มือการกรอกแบบฟอร์มและรายการเอกสาร
https://www.formulaires.modernisati<on.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=50845&cerfaFormulaire=11443

-รายละเอียดเกี่ยวกับ Dossier blanc อื่นๆ
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24144/-dossier-blanc-demande-d-admission-prealable-inscript>ion-en-premiere-annee-de-licence-ou-de-paces.html

-ยื่นเอกสารผ่าน Campus France สถานฯทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

 

2. DAP Dossier vert สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และคู่มือการสมัครจากลิ้งค์นี้

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24146/>-dossier-vert-demande-prealable-a-une-inscription-en->premier-cycle.html

 

3. กรณีเรียนปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติหรือการเรียนในสถาบันเอกชน ไม่ต้องยื่นเอกสารทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถติดต่อสมัครเรียนกับสถาบันโดยตรงได้เลย

 

ปิดรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

CampusFrance Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...