รัฐบาลจีนมอบทุนการศึกษาในระดับป.ตรี และป.โท ทุกสาขา เรียนต่อที่ CQUPT

เปิดรับสมัครแล้วสำหรับทุนการศึกษา Chongqing Municipal Government Mayor Scholarship โดยเรียนต่อที่ Chongqing University of Posts and Telecommunications (CQUPT) วิทยาลัยในฉงชิ่ง ประเทศจีน โดยผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ปริญญาเอก 35,000RMB/ปี (ประมาณ 167,000 บาท)

-ปริญญาโท 30,000RMB/ปี (ประมาณ 143,000 บาท)

-ปริญญาตรี 30,000RMB/ปี (ประมาณ 143,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา:

ทุนการศึกษานี้สนับสนุนเฉพาะนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโทเท่านั้น สามารถเรียนต่อในสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สาธารณรัฐประชาชนจีน

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

-ปริญญาตรี: สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย อายุไม่เกิน 25 ปี

-ปริญญาโท: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ จากรัฐบาลจีน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว

-แบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา

-แบบฟอร์มใบสมัครเข้าเรียนต่อที่ CQUPT (ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://cqupt.17gz.org/member/login.do)

-ประกาศนียบัตรสูงสุด

-ใบแสดงผลการเรียน (ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ)

-แผนการเรียน หรือโครงร่างการวิจัย

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (เขียนแบบภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ)

-แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของชาวต่างชาติ

-เอกสารหรือบทความตีพิมพ์

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มใบสมัครทุนรัฐบาล Chongqing Municipal Government Scholarship แล้วส่งเอกสารทั้งหมดไปที่สำนักงานระหว่างประเทศ CQUPT ก่อนวันปิดรับสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

english.cqupt.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...