ทุนป.โทเต็มจำนวน มูลค่า 932,000 บาท จาก U. of Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

University of Amsterdam มหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดมอบทุนการศึกษา Amsterdam Excellence Scholarships (AES) สำหรับนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีภูมิลำเนาอยู่นอกสหภาพยุโรป เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนมูลค่า 25,000 ยูโร (ประมาณ 932,000 บาท) ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ โดยสนับสนุนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา สามารถต่ออายุได้ในปีที่ 2 สำหรับหลักสูตรปริญญาโทสองปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาต่อไปนี้

– Child Development and Education

– Communication

– Economics and Business

– Humanities

– Law

– Psychology

– Science

– Social Sciences

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป

-มีผลการเรียนยอดเยี่ยมอยู่ในระดับท็อป 10% ของระดับชั้น

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทาง Admissions Offices of the Graduate Schools โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

กำหนดการปิดรับสมัครทุนการศึกษา AES แตกต่างกันไปในแต่ละปี ทั้งปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2019 หรือ 1 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uva.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...