ทุนป.โททุกสาขา ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 100% เรียนต่อที่ประเทศสวีเดน

Chalmers University of Technology มหาวิทยาลัยในกอเทนเบิร์ก ประเทศสวีเดน ประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปี 2019 แก่นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา โดยทุนนี้ครอบคลุม 100% ของค่าเล่าเรียน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ครอบคลุม 100% ของค่าเล่าเรียน (4 เทอม/2ปี)

– จำนวน 50 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นพลเมืองในประเทศที่กำหนด ตรวจสอบคุณสมบติได้ ที่นี่

-การพิจารณามอบทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร และเกรดเฉลี่ย (รวมทั้งลำดับมหาวิทยาลัยของคุณในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก)

 

วิธีการสมัคร:

ในการสมัครรับทุน ผู้ที่สนใจต้องลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบได้ที่ www.universityadmissions.se

จากนั้นผู้สมัครจะได้รับหมายเลขใบสมัคร 8 หลัก (ในใบสมัครหลักสูตรปริญญาโท) ซึ่งหมายเลขนี้จะใช้ในกรอกใบสมัครทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.chalmers.se

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...