ฝึกใช้ให้ชิน! 52 คีย์ลัด Microsoft Word ต่อให้งานเร่งแค่ไหนก็เสร็จทันเวลา

Microsoft Word โปรแกรมทำงานที่ได้รับความนิยมตลอดกาล มาพร้อมกับหน้าตาและฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายกว่าโปรแกรม Microsoft ตัวอื่นๆ

แต่จะดีแค่ไหนหากเรารู้คีย์ลัดในการใช้งาน Microsoft Word เพราะคีย์ลัดเหล่านี้จะช่วยให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และเสร็จไวยิ่งขึ้น

 

 

1. Alt + Ctrl + D = แทรกคำอธิบายไปตรงข้อความที่ต้องการอธิบาย(Endnote)

2. Alt + Ctrl + F = แทรกคำอธิบายเพิ่มเติมลงด้านล่างของหน้ากระดาษ (Footnote)

3. Alt + Ctrl + I = แสดงหน้าต่าง Print Preview

4. Alt + Ctrl + Page Down = ไปทางด้านล่างของหน้าต่างเอกสาร

5. Alt + Ctrl + Page Up = ไปทางด้านบนของหน้าต่างเอกสาร

6. Alt + Shift + F7 = เรียก Dictionary ของเวิร์ด

7. Alt + Shift + T = แทรกเวลาปัจจุบันลงในเอกสาร

8. Alt + Ctrl + S = แบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน

9. Alt + Shift + C = ยกเลิกแบ่งหน้าต่างเอกสารออกเป็น 2 ส่วน

10. Alt + Shift + O = สร้างตารางข้อมูล

 

11. Alt + F8 = แทรก Macros ลงในเอกสาร

12. Alt + F5 = ย่อขนาดหน้าต่างให้เล็กลงจากหน้าต่างที่เปิดเต็มหน้าจอ

13.Alt + Shift + Tab = สลับไปยังหน้าก่อนหน้านี้

14. Alt + Tab = สลับไปยังหน้าต่อไป

15. Alt +Print Screen = จับภาพหน้าต่างที่เลือกเก็บไว้ในคลิปบอร์ด

16. Ctrl + ลูกศรชี้ขึ้น = เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้น 1 ย่อหน้า

17. Ctrl + ลูกศรชี้ลง = เลื่อนเคอร์เซอร์ลง 1 ย่อหน้า

18. Ctrl + ลูกศรชี้ทางขวา = เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ข้อความ

19. Ctrl + ลูกศรชี้ทางซ้าย = เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ข้อความ

20.Ctrl + End = ไปยังส่วนท้ายสุดของเอกสาร

21. Ctrl + Enter = แทรก Page break

22. Ctrl + F10 = ย่อและขยายหน้าต่าง

23. Ctrl + F12 = เปิดหน้าต่าง Open เพื่อเปิดไฟล์

24. Ctrl + F4 = ปิดหน้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

 

25. Ctrl + F7 = สลับหน้าต่างที่กำลังเปิดใช้อยู่ (กรณีเปิดหลายหน้า)

26. Ctrl + F9 = ใส่เครื่องหมาย { } ลงในเอกสาร

27. Ctrl + Home = ไปยังส่วนเริ่มต้นของเอกสาร

28. Ctrl + Shift + D = ขีดเส้นใต้แบบ 2 เส้น

29. Ctrl + Shift + F = เปิดหน้าต่าง Font

30. Ctrl + Shift + + = พิมพ์ตัวอักษรตัวยก

31. Ctrl + = หมายถึง พิมพ์ตัวอักษรตัวห้อย

32. Ctrl + Shift + F12 = เปิดหน้าต่าง Print Preview

33. Ctrl + Shift + G = นับตัวอักษรทั้งหมดในเอกสาร

34. Ctrl + Shift + L = สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยการใช้งาน

35. Ctrl + Shift + < = ลดขนาดฟอนต์ลงหนึ่งขนาด

36. Ctrl + Shift + > =เพิ่มขนาดฟอนต์ขึ้นหนึ่งขนาด

 

37. Ctrl + Shift + V = วางเฉพาะข้อความอย่างเดียว

38. Ctrl + G = เปิดหน้าต่าง Find and Replace

39. Ctrl + I = ทำข้อความเป็นตัวเอียง

40. Ctrl + B = ทำข้อความเป็นตัวหนา

41. Ctrl + L = จัดตำแหน่งข้อความที่เลือกไปทางซ้าย

42. Ctrl + N = สร้างเอกสารใหม่

43. Ctrl + O = เปิดหน้าต่าง Open เพื่อเปิดไฟล์

44. Ctrl + S = บันทึกเอกสาร

 

45. Ctrl + U = ขีดเส้นใต้ข้อความ

46. Ctrl + C = ก๊อปปี้ข้อความหรือออบเจ็กต์ที่เลือกไว้

47.Ctrl + V = วางข้อความหรือออบเจ๊กต์ที่เลือกไว้

48. Ctrl + W = ปิดหน้าที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

49. Ctrl + W = ปิดหน้าต่างเอกสารที่ทำงานขณะนั้น

50. Ctrl + X = ตัดข้อความหรือออบเจ็กต์ที่เลือกไว้

51. Ctrl + Z = ยกเลิกการทำงานก่อนหน้านี้ (Undo)

52. End = ไปที่ตำแหน่งท้ายสุดของบรรทัด

 

คีย์ลัดเหล่านี้อาจต้องอาศัยการจดจำสักหน่อย แต่หากใช้งานบ่อยๆ ก็จะคล่องมือไปเอง

 

ที่มา: nongit

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...