ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับป.โท ภาควิชาจิตวิทยา ที่ University of Surrey

Surrey International Scholarship for Psychology 2019 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ภายใต้ภาควิชาจิตวิทยาที่ University of Surrey มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £2,500 – £5,000 (ประมาณ 106,000 – 212,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยา (หลักสูตรเต็มเวลา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยา

-ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า

-เป็นนักศึกษาที่เสียค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ

-เป็นผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น

-สมัครเรียนในหลักสูตรที่ต้องการภายในกรอบเวลาที่กำหนด และชำระค่ามัดจำล่วงหน้า

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ไม่มีขั้นตอนการสมัครอย่างเป็นทางการสำหรับทุนการศึกษานี้ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนแก่ผู้สมัครที่มีศักยภาพโดดเด่น

 

ปิดรับสมัคร:

ยังเปิดรับสมัครอยู่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.surrey.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...