ทุนป.เอกเต็มจำนวน + ค่าครองชีพรายปี เรียนต่อที่ AUT ประเทศนิวซีแลนด์

Auckland University of Technology มหาวิทยาลัยในออกแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก Marsden PhD Scholarship – Structure and Reactivity in Nanostructured Ionic Solvents โดยเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ และนักศึกษาต่างชาติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าครองชีพรายปี $27,500 (ประมาณ 907,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งในและนอกนิวซีแลนด์

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี (MSc หรือ BSc) สาขาเคมี และได้รับเกียรตินิยม

-ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น และผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เขียนจดหมายอธิบายถึงประสบการณ์การวิจัย และความสนใจของคุณที่มีต่อโครงการนี้

-CV

-หลักฐานการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

ให้ผู้สมัครส่งอีเมลไปยัง Dr Cameron Weber : cameron.weber@aut.ac.nz พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ปิดรับสมัคร:

2 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aut.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...