โอกาสทองมาแล้ว!! IM JAPAN รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (International Manpower Development Organization, Japan : IM Japan) กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น (การฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้มีระยะเวลา 3 ปี) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

โดยการรับสมัครครั้งนี้จะรับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เพศชายอายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี

-จบการศึกษาขั้นต่ำระดับม.6  ปวช. หรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขาวิชา

-ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. โดยมีน้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

-พ้นภาระการรับราชการทหาร

-ไม่มีรอยสัก หรือความผิดปกติของร่างกาย

-ไม่มีความประพฤติเสียหาย

-ไม่เคยเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่ญี่ปุ่น โดยใช้วีซ่า “Technical Intern” หรือเคยฝึกงานที่ญี่ปุ่นแบบมีทักษะ หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่น

-ไม่เคยเป็นผู้ที่เคยทำงาน หรือเข้าเมือง หรือพำนักโดยผิดกฏหมายทั้งในญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ

-ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และถูกตัดสิทธิ์ออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากปัญหาด้านความประพฤติ

-ไม่เคยทำงานในญี่ปุ่นโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง

-ไม่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากการสำเร็จการฝึกอบรม หรือสำเร็จการศึกษาในญี่ปุ่น

-สายตาปกติ และไม่ตาบอดสี

-สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่าย 8 ข้อที่ระบุไว้ในเอกสารเพิ่มเติม) ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงการฝึกอบรมในประเทศไทย และระหว่างการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

-บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา  และหลักฐานการพ้นภาระรับราชการทหารตามที่ระบุไว้

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารเพิ่มเติม

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกาายน จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...