ทุนการศึกษา GMS จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ครอบคลุมค่าเล่าเรียน+ค่าครองชีพ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย มอบทุนการศึกษา Loom Nam Khong Pijai (GMS Scholarships) ซึ่งเป็นทุนในระดับปริญญาโท เหมาะสำหรับนักศึกษาจากประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าที่อยู่อาศัย และค่าครองชีพ ตลอดระยะเวลา 22 เดือนของหลักสูตรปริญญาโท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้าน Infrastructure Development, Energy Technology, Oil, Gas and Natural Resources Development และ Environmental Engineering and Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องเป็นพลเมืองของประเทศที่กำหนด

-สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

-มีประวัติการศึกษาดีในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด

-ผู้สมัครในประเทศไทยสามารถสอบ ACT English Test ได้โดยศูนย์ภาษา AIT

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดการสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ait.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...