ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท!!

ใครมั่นใจในไอเดีย ใครชื่นชอบการลงเสียง และใครที่อยากท้าทายตัวเองด้วยเวทีล่ารางวัล นี่คือโอกาสสำคัญที่จะได้ทดสอบฝีมือ!

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

การประกวดนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู

 

 

กติกาการประกวด

– จะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่

– ส่งเข้าประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 – 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ

– ความยาว 0.30 – 1 นาที

– สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น (สปอตวิทยุ 1 ผลงาน และสปอตโทรทัศน์ 1 ผลงาน)

– การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณค่าด้านการสื่อความหมาย และคุณภาพการผลิต

 

การส่งผลงาน

– ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทาง www.ksp.or.th หัวข้อ “ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์”

– กรอกข้อมูลในการสมัคร ประกอบด้วย ชื่อทีม ชื่อผลงาน รายละเอียดของสมาชิกในทีม และแรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน

– ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561

– ประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2561

 

รางวัลการประกวด

ประเภทสปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย

– รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

 

ประเภทสปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย

– รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

– รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

 

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...