ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนระดับป.ตรี ในหลายสาขาวิชา เรียนต่อที่ QUT ประเทศออสเตรเลีย 

Queensland University of Technology ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี Merit Double Degree Scholarship โดยพิจารณาจากผลการเรียนของนักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่ดินแดนจิงโจ้ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนร่วมกันจาก QUT Business School, Creative Industries Faculty และ the Science and Engineering Faculty

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียน 25% ในระยะเวลา 2 เทอม (1 ปี)

-มอบทุนอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียน 25% ของค่าเล่าเรียนต่อเทอมในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ QUT (หากผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทางวิชาการ)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขา

-Business

-Creative practice

-communication and design

-Science and mathematic

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

-สมัครเข้าเรียน และได้รับการตอบรับในหลักสูตรปริญญาตรีต่อไปนี้:

-Bachelor of Business/Bachelor of Communication

-Bachelor of Business/Bachelor of Creative Industries

-Bachelor of Business/Bachelor of Design

-Bachelor of Business/Bachelor of Fine Arts

-Bachelor of Business/Bachelor of Engineering (Honours)

-Bachelor of Business/Bachelor of Games and Interactive Environments

-Bachelor of Business/Bachelor of Information Technology

-Bachelor of Business/Bachelor of Mathematics

-Bachelor of Communication (Digital Media)/Bachelor of Information Technology

-Bachelor of Creative Industries/Bachelor of Information Technology

-Bachelor of Design (Interaction Design)/Bachelor of Information Technology

-Bachelor of Science/Bachelor of Business

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่นจาก QUT

-ความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

คุณจะได้รับการประเมิน และพิจารณาสำหรับทุนการศึกษานี้เมื่อสมัครเข้าเรียนที่นี่ โดยทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการแจ้งให้ทราบหากผ่านการพิจารณา

 

ปิดรับสมัคร:

ยังเปิดรับสมัครอยู่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.qut.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...