สถาบัน Perimeter มอบทุนวิจัยหลังป.เอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่แคนาดา

สถาบัน Perimeter Institute for Theoretical Physics ที่ประเทศแคนาดา จัดมอบทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ โดยเป็นทุนที่จัดสรรสำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

โดยส่วนใหญ่ระยะเวลาสำหรับการวิจัยหลังปริญยาเอกคือสามปี ซึ่งทั้งนี้อาจมีสิทธิ์ขยายทุนได้ถึงสี่ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก ในสาขา:

-Particle physics

-Quantum condensed matter

-Cosmology

-Classical gravity

-Mathematical physics

-Quantum fields and strings

-Quantum foundations

-Quantum information

-Quantum gravity

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-หัวข้องานวิจัยที่น่าสนใจ

-รายชื่อสิ่งตีพิมพ์ของผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

perimeterinstitute 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...