มูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ หมดเขต 24 ต.ค.!!

มูลนิธิไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการประมวล และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในสื่อต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับอัตราค่าจ้าง 15,750 ต่อเดือน ซึ่งมีระยะเวลาการจ้างงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561-30 กันยายน 2562 โดยต้องผ่านการทดลองงานระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ธันวาคม 2561

รายละเอียดการรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

-วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยมีความสนใจหรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบริหารข้อมูลข่าวสาร และการต่างประเทศ

-มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก สามารถพิมพ์อังกฤษ/ไทยได้คล่อง

-มีทักษะความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ เช่น MS Office การออกแบบกราฟิกขั้นพื้นฐาน และสามารถบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

-ยื่นสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ หรือ

-ส่งเอกสารการสมัครผ่านอีเมล thaimfa0903@gmail.com หรือโทรสาร 0 2643 5089

 

ปิดรับสมัคร:

24 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

กระทรวงการต่างประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์โทรที่ระบุไว้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...