ทุนรัฐบาลจัสมินมณฑลเจียงซู ระดับป.โท-ป.เอก สนับสนุนทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนบางส่วน

มณฑลเจียงซูราชการจังหวัดได้มีการจัดตั้งทุนการศึกษารัฐบาลจัสมินมณฑลเจียงซู สำหรับนักเรียนต่างชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่สูงขึ้นของนักเรียนต่างชาติในมณฑลเจียงซู โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนโดดเด่น หรือเป็นนักวิชาการที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่มณฑลเจียงซู ซึ่งจัดมอบทั้งทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าลงทะเบียนเรียน การทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน และค่าตำราเรียนพื้นฐาน

-หอพักฟรีในมหาวิทยาลัย หรือมอบเงินสนับสนุนในส่วนที่พัก 10,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 47,000 บาท)

-ค่าครองชีพ 1,500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 7,100 บาท)

-การประกันสุขภาพและการคุ้มครองทางการแพทย์ที่ครอบคลุมสำหรับนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และ ปริญญาเอก สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่ถือสัญชาติจีน

-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

-ผู้สมัครในระดับวิทยาลัยและปริญญาตรีต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายพร้อมผลการเรียนดีเด่น และมีอายุต่ำกว่า 30 ปี

-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกต้องมีวุฒิปริญญาโท และอายุต่ำกว่า 40 ปี

-มีประวัติการเรียนที่ดี

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-ประกาศนียบัตรในระดับมัธยมปลาย / ปริญญาตรี / ปริญญาโท ตามที่กำหนด

-ใบแสดงผลการเรียน (พร้อมแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

-จดหมายรับรองจากอาจารย์

-เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

-เข้าไปที่ ‘Study in Jiangsu’ ในเว็บไซต์ www.studyinjiangsu.org

-ลงทะเบียนและสร้างแอคเคาน์ของตนเอง

-พิมพ์ใบสมัครพร้อมลงนาม จากนั้นให้ส่งอีเมลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปที่ Office of Jasmine Jiangsu Government Scholarship Management Team ที่อยู่อีเมล: office@jsnu.edu.cn

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

en.jsnu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...