ทุนวิจัยสำหรับนักวิทย์ทั่วไป และนักเทคนิคการแพทย์ มูลค่า 936,900 บาทต่อปี

ESC Basic Research Fellowship ทุนการศึกษาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนักเทคนิคการแพทย์ โดยเป็นทุนวิจัยที่เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ

ESC Basic Research Fellowship โครงการทุนการศึกษาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักวิจัยได้ทำการทดลองศึกษาในห้องปฏิบัติการวิจัยของยุโรป เป็นเวลาหนึ่งปี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 25,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 936,900 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำหรับนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป และนักเทคนิคการแพทย์

– ผู้สมัครพร้อมที่จะได้รับการสัมภาษณ์ผ่านทาง Skype

– โครงการทุนวิจัย ESC เปิดรับเฉพาะผู้จบการศึกษาด้านการแพทย์เท่านั้น

– อายุไม่เกิน 35 ปีในระยะเวลารับสมัคร

– ผู้สมัครจะต้องมีกิจกรรมในสาขาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด

– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้สมัครยินดีที่จะสมัครเป็นสมาชิกฟรีของหนึ่งในคณะทำงาน ESC ต่อไปนี้:

– Atherosclerosis & Vascular Biology

– Cardiac Cellular Electrophysiology

– Cardiovascular Pharmacotherapy

– Cellular Biology of the Heart

– Coronary Pathophysiology & Microcirculation

– Development, Anatomy & Pathology

– Myocardial Function

– Myocardial and Pericardial Diseases

– Thrombosis

– E-Cardiology

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครต้องส่งเอกสารที่มีลายเซ็นต้นฉบับ ทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2018

แบบฟอร์มใบสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.escardio.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...