ทุนป.ตรีจาก Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุด 816,000 บาท

ทุนการศึกษา Vice-Chancellor’s International Scholarship จาก Macquarie University มหาวิทยาลัยในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ขณะกำลังจัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง AUD $35,000 (ประมาณ 816,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นพลเมืองของประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์

-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางวิชาการ และภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัย (ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนก่อนสิ้นสุดวันสมัคร)

– มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ขั้นต่ำ 5.0 จาก 7.0 สำหรับการสมัครในระดับสูงกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขั้นต่ำ ATAR เท่ากับ 90 จาก 100 สำหรับการสมัครระดับปริญญาตรี

-สมัครเรียนแบบเต็มเวลา

-นักศึกษาต่างชาติทุกคนต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS 6.5

 

วิธีการสมัคร:

ต้องสมัครเข้าเรียนก่อน จึงจะสามารถสมัครรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้

 

ปิดรับสมัคร:

12 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...