สมัครเลย!! ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยการอ่านอย่างเป็นระบบ “Reading Camp”

มีบทความวิจัยที่กล่าวไว้ว่าหากต้องการเก่งภาษา ก็จำเป็นต้องเข้าไปใช้ชีวิตในสังคมที่ใช้ภาษานั้นๆ จึงเป็นวิธีการที่ดีสุด รองลงมาคือการอ่านหนังสือของภาษานั้นเป็นหนทางที่ดีที่สุดต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หากน้องๆ คนไหนที่รู้ว่าตนเองนั้นพื้นฐานไม่เเน่นต้องการปูพื้นฐานภาษาใหม่

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยการอ่านอย่างเป็นระบบจะเป็นการสอนให้น้องๆ รู้จักหลักการอ่านตามหลักวิทยาศาสตร์เพื่อจดจำภาษา ไม่สร้างภาระให้กับสมองเป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาด้วยการอ่าน

 

 

รายละเอียดกิจกรรม:

ค่ายจะจัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 107 สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านเเบบลงทะเบียนออนไลน์

-รอการประกาศรายชื่อ

-ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

 

ปิดรับสมัคร:

5 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยการอ่านอย่างเป็นระบบ Reading Camp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...