แข่งตอบคำถามออนไลน์ ‘ครบรอบ 150 ปี ชาตกาลของมหาตมะ คานธี’ ชิงตั๋วเครื่องบิน และอีก 15 รางวัล

การแข่งขันตอบคำถามออนไลน์ ‘ครบรอบ 150 ปี ชาตกาลของมหาตมะ คานธี’ จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย กรุงเทพฯ ร่วมกับพันธมิตร/ผู้สนับสนุน โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต และอุดมการณ์ของมหาตมะ คานธี

ระยะเวลาของการประกวดนี้จะใช้เวลา 100 วันนับจากวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปและสิ้นสุดในวันที่ 9 มกราคม 2562

 

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม และกติกา:

1. ท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามออนไลน์สวัสดีอินเดีย จะต้องกดไลค์ Facebook page Sawasdee India Quiz Contest

2. ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้

3. ในแต่ละวัน เวลา17.00 น. จะมีการโพสต์คำถามหนึ่งคำถาม ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมหาตมะคานธี ทาง Facebook page ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องตอบคำถามในช่องความคิดเห็นของ Facebook page

4. รูปแบบการให้คะแนนสำหรับผู้แข่งขันที่ชนะการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

-ผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่โพสต์คำตอบถูกต้องจะได้รับ 25 คะแนน คนที่สองจะได้รับ 24 คะแนน และเรียบลำดับกันไป

-ผู้เข้าแข่งขันที่จะตอบถูกจะได้รับคะแนนดังนี้

ผู้เข้าแข่งขันที่ตอบถูก คะแนนที่ได้รับ
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1 25
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2 24
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 3 23
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 4 22
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 5 21
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 6 20
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 7 19
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 8 18
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 9 17
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 10 16
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 11 15
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 12 14
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 13 13
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 14 12
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 15 11
ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 16 เป็นต้นไป 10

5. ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคะแนนเพียงครั้งเดียว โดยจะคิดคะแนนจากคำตอบแรกที่ผู้เข้าแข่งขันตอบในแต่ละคำถาม

6. ไม่อนุญาตให้แก้ไขคำตอบ (ในกล่องความคิดเห็นบน Facebook Page) หากมีการแก้ไข จะพิจารณาคำตอบแรกในประวัติการแก้ไข

7. คำตัดสินของคณะผู้จัดเกี่ยวกับคะแนนและความถูกต้องของคำตอบถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องยอมรับคำตัดสินของคณะผู้จัด คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิในการอนุญาต/ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขัน

8. คณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกฎการแข่งขัน ในกรณีจำเป็น

9. ใบคะแนนสำหรับรางวัลใหญ่จะปรากฏทาง Facebook Page ของสถานทูตอินเดีย กรุงเทพฯ http://www.facebook.com/IndianEmbassyThailand/ ในทุกวันจันทร์

 

รางวัล:

รางวัลใหญ่-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับอินเดีย สำหรับ 1 ท่าน

15 รางวัลรายสัปดาห์– ผู้ชนะรางวัลรายสัปดาห์จะได้รับการพิจารณาให้รางวัลใหญ่ บุคคลหนึ่งคนมีสิทธิ์ได้รับรางวัลรายสัปดาห์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

 

ประกาศผลการแข่งขัน:

-ผลการแข่งขันจะประกาศในวันที่ 15 มกราคม 2562

-ผู้ชนะจะต้องส่งข้อมูลการติดต่อ และที่อยู่ให้คณะผู้จัด เพื่อที่คณะผู้จัดจะสามารถทำการส่งรางวัลไปยังท่านได้รวดเร็วที่สุด หากคณะผู้จัดเห็นว่าไม่สามารถส่งรางวัลทางไปรษณีย์หรือผู้ส่งสารได้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะที่ต้องมารับรางวัลจากสถานทูตอินเดีย กรุงเทพฯ

-หลังจากได้รับรางวัล ให้ผู้ชนะทำการถ่ายภาพตนเองคู่กับรางวัลที่ได้รับ และโพสต์ภาพดังกล่าวลงบน timelines/handles ของตน และทำการแชร์มายัง Sawasdee India Page ทางคณะผู้จัดจะใช้ภาพถ่ายเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการประชาสัมพันธ์

 

ที่มา:  Sawasdee India

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...