โอกาสดีสำหรับนักวิจัยดุษฎีบัณฑิต ไปปฏิบัติงานที่สเปน พร้อมเงินเดือนประจำตำแหน่ง

สถาบันประสาทวิทยาเปิดตัวหลักสูตร Postdoctoral Program ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงรางวัล ‘Severo Ochoa’ ในศูนย์การเรียน Spanish Centres of Excellence ประจำปี 2018-22 โดยมีการเสนอตำแหน่งดุษฎีบัณฑิตถึง 6 ตำแหน่ง มีระยะเวลาจัดจ้าง 2 ปี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การแต่งตั้งนักวิจัยดุษฎีบัณฑิตจะได้รับสัญญาจ้างที่มีเงินเดือนประจำปีรวม 29,000-35,000 ยูโร (ประมาณ 1.1 – 1.3 ล้านบาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และการดำเนินการวิจัยในสภาพแวดล้อมที่ทำงานร่วมกัน

สัญญาจ้างจะจัดทำขึ้นตามกฎหมายและข้อบังคับของสเปน พนักงานจึงได้อยู่ในระบบประกันสังคมของสเปน ด้วยเหตุนี้นักวิจัยที่ได้รับการแต่งตั้งตลอดจนครอบครัวของพวกเขาจะได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีประสบการณ์จากทุกสัญชาติ

-ควรได้รับปริญญาเอกก่อนสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018

 

วิธีการสมัคร:

ก่อนทำการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครควรติดต่อและได้รับการสนับสนุนจาก Principal Investigator ของทีมงานวิจัยจากแห่งใดแห่งหนึ่งใน IN ตรวจสอบรายชื่อได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

in.umh-csic.es

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...