ทุนป.โท สำหรับนักศึกษาหญิง เรียนต่อด้านวิทยาการคอมฯ ที่ TU Wien ประเทศออสเตรีย

Helmut Veith Stipend for Female ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาหญิงที่เรียนอยู่ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวางแผนจะเรียนต่อในคณะนี้ที่ TU Wien มหาวิทยาลัยในเวียนนา ประเทศออสเตรีย

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหญิงมูลค่า 6,000 ยูโรต่อปี (ประมาณ 228,000 บาท) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติเพศหญิง

-เป็นนักศึกษาที่วางแผนจะเรียนหรือกำลังเรียนอยู่ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ Mathematics (Bologna first cycle) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้และความสนใจในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้:

-Formal Methods and Verification

-Computer Security

-Algorithms and Complexity Theory

-Databases and Knowledge Representation

-Artificial Intelligence

-Software Engineering

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว

-CV

-ใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี

-ประกาศนียบัตรระดับปริญญา

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือเทียบเท่า)

 

วิธีการสมัคร:

-ส่งเอกสารการสมัครมาทางอีเมล [email protected] ในรูปแบบของไฟล์ PDF ไฟล์เดียว

-การยื่นคำร้องขอทุนการศึกษาสามารถยื่นก่อน หรือทำควบคู่ไปกับขั้นตอนการสมัครได้ แต่การมอบทุนจะมอบให้เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไขสำหรับหลักสูตรปริญญาโท

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.training.vbc.ac.at

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...