ฝึกงานกับ Gucci ด้าน HR Corporate สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในประเทศอิตาลี ปี 2019

Gucci เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลต่อนวัตกรรมและความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างสรรค์ รวมถึงโลกแห่งแฟชั่น

ในครั้งนี้ Gucci ยินดีเสนอการฝึกงานด้าน HR Corporate เพื่อเรียนรู้กระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้สมัครต้องเรียนอยู่ในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นการฝึกงานที่ไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทน ด้าน HR Corporate (การบริหารทรัพยากรบุคคล) ที่ Gucci ณ ประเทศอิตาลี ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท สาขาเศราฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม MS Office และมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ที่ดี

– มีแรงจูงใจที่ดี เพื่อต่อยอดสู่การเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– ชื่นชอบการทำงานที่หลากหลาย สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ มีเป้าหมายแน่ชัด และสามารถเก็บความับองค์กรได้

– มีประสบการณ์ด้าน HR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อไปยังองค์กร

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...