คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี!! ในหัวข้อ “สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน” สอนโดยอาจารย์จากม.มหิดล

วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจาก Thai Mooc มาฝากอีกเช่นเคย โดยเป็นหัวข้อเรื่อง “สตาร์ทอัพ มุ่งสู่ฝัน” (Startup: Pushing your Dream) ซึ่งเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในกระแสสังคมปัจจุบัน

โดยคอร์สนี้เน้นการเรียนรู้เพื่อจุดประกาย และให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทำสตาร์อัพอย่างถูกต้อง ตามดูสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จว่าพวกเขามีวิธีการดำเนินงานอย่างไร พร้อมกับค้นหาไอเดียสำหรับนวัตกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการทำสตาร์ทอัพ

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

-รายวิชา depa001

-เริ่มเรียนในวันที่ 19 กันยายน 2018

-โดยผู้เรียนควรมีเวลาเรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการทำสตาร์ทอัพ และรู้จักสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

-เข้าใจในการทำสตาร์ทอัพอย่างถูกวิธี

-เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิค เคล็ดลับในการหาไอเดีย วิเคราะห์การตลาดหากลุ่มเป้าหมาย และการวัดผล เพื่อทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

-สามารถนำความรู้ด้านการลงทุน ไปปรับปรุงธุรกิจให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน

-สามารถนำหลักเกณฑ์ ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอด เข้ากับธุรกิจสตาร์ทอัพของตนเอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์

– ควรมีอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต สมาร์ทโฟน ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

 

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll indepa001 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

อาจารย์ผู้สอน:

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน – หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ. ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ – อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...