ทุนปริญญาตรี ด้านธรณีวิทยา จัดมอบโดย University of Exeter ประเทศอังกฤษ

Camborne School of Mines Trust ใน University of Exeter ประเทศอังกฤษ ประกาศมอบทุนการศึกษา CSM Trust Undergraduate Geology Scholarship สำหรับเริ่มต้นเรียนในเดือนกันยายน ปี 2019 โดยนักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า £6000 (ประมาณ 256,000 บาท) แบ่งชำระเป็นสามงวด โดยมีระยะเวลาการรับทุน 1 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ด้านธรณีวิทยา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุนการศึกษานี้จัดมอบสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนต่อในหลักสูตร BSc หรือ MGeol Geology ที่ University of Exeter ในเดือนกันยายน ปี 2019

-ผู้สมัครจากต่างประเทศต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อที่จะสามารถเข้าเรียนได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หนังสือแนะนำตัว (จำนวน 500 คำ) เพื่ออภิปรายถึงแรงจูงใจในการศึกษาธรณีวิทยา

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.exeter.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...