ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ชิงถ้วยเกียรติยศ เงินรางวัล และสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ!!

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสิทธิ์ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ

 

 

วัตถุประสงค์

– ส่งเสริมให้ เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ มีโอกาสเรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราว คุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้รวมทั้งระบบนิเวศผ่านภาพถ่ายที่สวยงามและสื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย

– เพื่อนำภาพถ่ายที่ผ่านการตัดสินไปเผยแพร่ ขยายผลกับประชาชนทุกภาคส่วนให้รับรู้และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทย เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน

– เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย ในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ป่า ป่าไม้และระบบนิเวศของประเทศไทยและของโลก

 

ประเภทการประกวด

ประเภทสัตว์ป่า

– ภาพนก

– ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

– ภาพสัตว์อื่นๆ

หมายเหตุ : ในปีนี้จะมีการพิจารณามอบรางวัลพิเศษให้แก่ภาพ ‘สัตว์ป่าประเภทหายาก’ เพิ่มเติม ซึ่งการตัดสินอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 

ประเภทป่าไม้

– ภาพ Landscape

– ภาพ Macro

หมายเหตุ : ทั้ง 2 ประเภท สามารถส่งภาพได้ภาพได้ไม่เกินประเภทละ 5 ภาพ (สัตว์ป่า 5 ภาพ / ป่าไม้ 5 ภาพรวมทั้งหมดไม่เกิน 10 ภาพ)

 

ระดับการประกวด

ระดับบุคคลทั่วไป

ภาพประเภทสัตว์ป่า แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย คือ

– ภาพนก เช่น นกชนิดต่างๆ เป็ด ไก่ป่า เหยี่ยว นกยาง เป็นต้น

– ภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ช้าง เสือ กวาง ลิง เลียงผา เป็นต้น

– ภาพสัตว์อื่นๆ เช่น สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์น้ำ แมลง เป็นต้น

 

ภาพประเภทป่าไม้ แบ่งเป็น 2 ประเภทย่อย คือ

– ภาพ Landscape คือ ภาพธรรมชาติในมุมกว้าง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์และงดงามของธรรมชาติ โดยรวม เช่น ภาพทิวเขา สายหมอก น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าดิบ เป็นต้น

– ภาพ Macro คือ ภาพธรรมชาติในมุมที่เฉพาะเจาะจง เพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงรายละเอียดความงดงาม ของธรรมชาติ เช่น เห็ด มอส เฟิร์น ดอกไม้ กล้วยไม้ ใบไม้ เป็นต้น

 

ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

– ภาพประเภทสัตว์ป่า (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

– ภาพประเภทป่าไม้ (ไม่แบ่งประเภทย่อย)

 

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561

 

ติดต่อสอบถาม

– ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 25 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-858-6378

– สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-579-6666 ต่อ 1641-2

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...