ประกวดแนวคิดธุรกิจยางพาราไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ “ปั้นฝัน ประชันไอเดีย ยางพาราไทย 4.0 : Rubber Innovative Idea Contest 2018” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร จากสถาบันต่างๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน และบุคคลภายนอก

 

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

– ผู้เข้าร่วมประกวดมีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 3 คนต่อ 1 แนวคิดธุรกิจ

– ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำในผลงานมากกว่า 1 ชิ้น จะได้ไม่รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด

– ผลงานแนวคิดธุรกิจที่เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ทางสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ

– เงื่อนไขอื่นๆ จากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดแล้วสิ้นสุด

 

เกณฑ์การคคัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือกรอบที่ 1

– ความคิดริเริ่ม/ความใหม่ (20)

– ความเป็นไปได้ในการแปลงแนวคิดเป็นของที่ใช้ได้จริง (20)

– การเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่ผลลัพธ์ (15)

– คุณค่าของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ (15)

– ศักยภาพ/ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (10)

– ความสำคัญของยางพาราต่อแนวคิดที่เสนอ (10)

– ระดับของไอเดียต่อเทคโนโลยี (สูง-ต่ำ) (10)

 

เกณฑ์การคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ

– Novelty ความคิดริเริ่ม/ความใหม่ (20)

– Possibility ความเป็นไปได้ในการแปลง idea เป็นของที่ใช้ได้จริง (20)

– Idea Relationshipการเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่ผลลัพธ์ (15)

– Valueคุณค่าของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ (15)

– Commercializationศักยภาพ/ความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ (10)

– Needed Natural Rubber ความสำคัญของยางพาราต่อแนวคิดที่เสนอ (5)

– Technology Level ระดับของเทคโนโลยี (สูง-ต่ำ) (5)

– Presentation Skill ทักษะการนำเสนอ (10)

 

กำหนดการ

– วันนี้ – 28 สิงหาคม 2561 ประกาศรับสมัคร

– 30 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย (10 ทีม)

– 31 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ

– 16 กันยายน 2561 การนำเสนอในงานมหกรรมยาง

 

สมัครได้ที่

goo.gl/forms/RWcRG4ekJQrkUXWf2
Scan qr code

ติดต่อสอบถาม

– โทร: 074 –282267 – 9

– Facebook : สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ.

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...