Rotary Yoneyama Scholarships ทุนรายเดือนต่อตรี-โท-เอก ที่ญี่ปุ่นปี 2019 รับสมัครแล้ว!!

ทุน Rotary Yoneyama Scholarship เป็นทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังจะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

โดยเงินเดือนที่แบ่งจ่ายให้ผู้ที่รับทุนจะแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษาที่เลือกเรียน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินสนับสนุนการศึกษารายเดือน แบ่งเป็น

ระดับปริญญาตรี –  100,000 เยน/เดือน

ระดับปริญญาโท – 140,000 เยน/เดือน

ระดับปริญญาเอก – 140,000 เยน/เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท หรือเอก (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจะต้องไม่มีสัญชาติญี่ปุ่น หรือมีที่พำนักถาวรในประเทศญี่ปุ่น

-มีวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองการรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น หรือบัณฑิตวิทยาลัย

-มีเป้าหมายในการศึกษาที่ชัดเจน ตลอดจนเข้าใจ และเคารพเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกับผู้อื่นได้ดี

-ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจ

-ผู้สมัครจะต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย ระดับ N4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-Application Guide for Rotary Yoneyama Scholarship for Applicants Residing Abroad

-Application for Scholarship

-Research Plan at Japanese University

-Composition “Objective of my studies in Japan”

-Recommendation Letter

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารเพิ่มเติมทั้งหมดไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

15 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rotary-yoneyama.or.jp/english/overseas

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...