ชวนมาเปิดโลกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กับ POWER GREEN CAMP 13 ค่ายฟรีสุดชิค สำหรับเด็กม.ปลาย!!

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมเรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ในค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือค่าย “POWER GREEN CAMP 13” ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

 

พร้อมทัศนศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ร่วมพูดคุยกับตัวแทนชาวสวน ณ ตลาดสุขใจ และโรงเรียนชาวสวน จ.นครปฐม และตัวแทนชาวบ้านจากป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี พร้อมทั้งศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเบญจพรรณ ณ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการสรรค์สร้างโครงงานกลุ่มทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนๆ

 

คุณสมบัติ

นักเรียนชั้นม.4 – ม.5 สายวิทย์ – คณิต ที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

จำนวนที่รับ

70 คน

 

กิจกรรมการเรียนรู้พิเศษที่น่าสนใจ

– สนุกสนานกับการวาดภาพและถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์

– เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์กับชาวสวนแบบเจาะลึก

– ลงมือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่

– เดินป่าศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าเบญจพรรณ

พิเศษ!! เยาวชนที่ส่งใบสมัคร 200 คนแรก มีสิทธิ์ได้รับคะแนนพิเศษสำหรับการพิจารณาเข้าร่วมค่ายฯ

 

หมดเขต

31 สิงหาคม 2018 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

วันที่จัดค่าย

18 – 25 ตุลาคม 2018 (ค้างคืน)

 

การสมัคร

สมัครเข้าร่วมค่ายฯ โดยเขียนเรียงความด้วยลายมือตนเอง จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

 

สถานที่จัดค่าย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จัดโดย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ดาวน์โหลดและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่

– เว็บไซต์: www.powergreencamp.com

– โทรศัพท์: 02-441-5000 ต่อ 2110 โทรสาร 02-441-9510

– อีเมล: [email protected]

– FB: www.facebook.com/powergreencamp

– ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 

ที่มา: camphub

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...