NASA Animation Fellowship มอบทุนระยะสั้นสำหรับผู้ที่สนใจในแอนิเมชัน ที่สหรัฐอเมริกา

NASA Animation Fellowship ทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลานาน 1 ปี โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน Animation หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิจิตรศิลป์ หรือปัจจุบันกำลังลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 2 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนนี้มีนะยะเวลาหนึ่งปีสำหรับ Animator ผู้ที่มีความสนใจในแอนิเมชั่น และ Motion Graphic โดยผู้สมัครจะได้ร่วมงานกับทีมงานแอนิเมเตอร์มากฝีมือ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านแอนิเมชั่น หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิจิตร์ศิลป์ หรือปัจจุบันกำลังลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญา

-มีประสบการณ์ด้านเทคนิคในการสร้าง Motion Graphic และภาพเคลื่อนไหว 2D รวมทั้งการสร้างสตอรี่บอร์ด

-มีความชำนาญในการใช้ Adobe Creative Suite โดยเฉพาะอย่างยิ่ง After Effects, Photoshop

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ usracareers.silkroad.com

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

usra-openhire.silkroad.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...