กองยุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาเซียน รับสมัครพนักงานโครงการฯ หมดเขต 12 ก.ย. นี้!!

กองยุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครมีดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

-พนักงานโครงการเสริมสร้างความรู้สู่สาธารณชน กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา

-อัตราค่าจ้าง 15,000-17,000 บาท/เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

-วุฒิระดับปริญญาตรี หรือโท

-มีสุขภาพแข็งแรง

-มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-มีทักษะ ความรู้ด้านภาษาไทยในระดับดีมาก และภาษาอังกฤษในระดับดี

-มีความระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อุตสาหะ ทุ่มเท ขยันขันแข็ง อดทน ละเอียดรอบคอบ และสามารถทำงานนอกเวลาราชการได้เมื่อจำเป็น

-สามารถเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวในต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัครเจ้าหน้าที่

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นเอกสารใบสมัคร พร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในลิงก์นี้

 

ปิดรับสมัคร:

12 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...