ประกวดสื่อสร้างสรรค์ “กบจูเนียร์ปี 10” ชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท + ผลงานได้ออกอากาศจริง!!

หากคุณมีความฝันและอยากเป็นผู้ผลิตคอนเทนท์คุณภาพให้ได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลก ไม่ว่าจะทางสื่อโทรทัศน์ หรือแม้แต่สื่อออนไลน์ โอกาสนั้นมาถึงแล้ว!!

กบจูเนียร์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “กบจูเนียร์ปี 10 TOP ไทย TOP 10 ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ TV และ Online

 

 

สื่อสร้างสรรค์ในโครงการกบจูเนียร์

การคิด ออกแบบ และนําเสนอสื่อ ภาพ และเสียง ที่มีความแปลก แตกต่าง และน่าสนใจ อย่างมีคุณค่า มีประโยชน์ต่อผู้ชม บนพื้นฐานความเป็นจริงและมีเหตุผล ที่นําไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ ความน่าเชื่อถือ สร้างความน่าทึ่ง ในแนวคิด TOP 10 TOP ไทย โดยไม่จํากัดรูปแบบ สามารถนําเสนอในรูปแบบใดก็

 

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

– 1 ทีม ประกอบด้วย นักเรียนหรือนักศึกษา ระดับประถม มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 10 คน พร้อมที่ปรึกษา (ครูหรืออาจารย์) ทีมละไม่เกิน 2 คน

– ส่งผลงานสื่อวิดีโอไม่จํากัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมส่ง รายละเอียดให้ครบ ดังนี้

– ชื่อผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษา / เบอร์โทร และ E-mail

– ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / ตําแหน่ง / ชั้นปีการศึกษา / เบอร์โทรศัพท์

– เขียนหลักการและเหตุผลที่ทําเรื่องนี้ / เรื่องย่อ

– ทุกทีมต้องถ่ายทําภาพเบื้องหลังการทํางาน ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ โดยไม่ต้องตัดต่อ ส่งมาพร้อมกับผลงาน

– ผลงานรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 24 ทีม และจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง คือ ค่ายสนุกคิดพิชิตซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 10 และผลิตผลงานรอบสอง เพื่อสิทธิ์ในการชิงรางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ และรางวัลระดับประเทศ

– เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 24 ทีม มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด

– ภาพ และเสียงประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

– สงวนสิทธิ์การตัดสินผลงาน โดยทีมงานกบนอกกะลา

– สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและกิจกรรมในโครงการโดยทีมงานกบนอกกะลา

 

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2561 โดยส่งผลงานมาที่ โครงการกบจูเนียร์ ปี 10
บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด 246/8 ซ. โยธินพัฒนา แขวงคลองจั่นเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 

ติดต่อสอบถาม

– คุณสุดาพร เผ่ากล้า (หล่าน)

– มือถือ 089-891-8710

– โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 615 หรือ 616

– โทรสาร 0-2158-614

www.facebook.com/kobnokkala.junior

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...