Japan Foundation ให้ทุนสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม แลกเปลี่ยน และการเรียนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ให้ทุนสนับสนุนขนาดเล็กแก่โครงการในด้านต่างๆ ดังนี้ ก) โครงการทางด้านศิลปะ-วัฒนธรรมหรือด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น ข) โครงการเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรม ค) โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชน และ ง) การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

ช่วงเวลาในการยื่นใบสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท ก ข และ ค

หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 1

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป)

หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 2

ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม(สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)

หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 3

ภายในวันที่ 10 สิงหาคม (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป)

หมดเขตปิดรับสมัคร ครั้งที่ 4

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน (สำหรับโครงการที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป)

**กรุณาอ่านไกด์ไลน์โดยละเอียดก่อนกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการกรอกใบสมัคร**

รายละเอียดเพิ่มเติม (ไกด์ไลน์โครงการ แบบฟอร์มใบสมัครและตัวอย่างการกรอก Budget Sheet):

1 JFBKK Small Grant Guidelines_Version 201709 (.PDF)

2 Application Form_Version 201709 (.DOC)

2 Application Form_Version 201709 (.PDF)

3 Sample of Budget Sheet Version 201709 (.PDF)

 

สำหรับการขอทุนสนับสนุนโครงการประเภท ง

กิจกรรมที่จัดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มกราคม 2562  >>>  ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 1 กันยายน 2561

*โปรดยื่นขอรับทุนก่อนการจัดกิจกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

*กรณีที่มีจำนวนทุนผ่านการพิจารณาน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจเปิดรับสมัครเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัครโครงการที่เคยได้รับทุนไปแล้ว

รายละเอียดและใบสมัคร (เฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น):

2018年度 日本語小規模助成申請要領

2018年度 日本語小規模助成申請書

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.jfbkk.or.th/grants/jfbkk_programs/?lang=th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...