University of Macau มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน ในระดับปริญญาเอก

University of Macau มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับผู้สมัครที่มีศักยภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึษาต่างชาติ

University of Macau เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในมาเก๊า และเป็นสถาบันชั้นนำของเมือง โดยรายละเอียดของทุนมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ค่าครองชีพรายเดือน 2474.36 USD (ประมาณ 82,000 บาท)

-ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมและการวิจัย รวมไปถึงการเดินทาง ประมาณ 1237.18 USD (ประมาณ 41,200 บาท) ต่อหนึ่งปีการศึกษา เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ต้องการเข้าเรียนในระดับปริญญาเอกแบบเต็มเวลา

-ไม่คำนึงถึงประเทศบ้านเกิดของผู้สมัคร หรือประสบการณ์ทำงาน

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงผลการทดสอบตามที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.umac.mo

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...