สพฐ. เปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU ณ ต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน

สำหรับน้องๆ คนไหนที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และมีสนใจอยากเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศด้วยทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน สามารถทำการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อชิงทุน “โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน YFU” ประจำปี 25562 -2563

โดยน้องนักเรียนจะต้องติดต่อ และเป็นตัวแทนโรงเรียนมาสอบคัดเลือกตามวันที่กำหนด

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศจำนวน 5 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ

-การเดินทางในต่างประเทศเพื่อไปพบครอบครัวอุปถัมภ์

-ค่าวีซ่า และค่าขอดำเนินการขอวีซ่า

-การปฐมนิเทศ และค่ายในไทย 3 ครั้ง

-การปฐมนิเทศผู้ปกครองในไทย 1 ครั้ง

-การปฐมนิเทศที่ชุมชนต่างประเทศ

-การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์

-การเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมในต่างประทเศ

-ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ

-การให้คำปรึกษา และดูแลตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

-การประสานงานติดต่อระหว่างประเทศตลอดโครงการ

ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนตามที่ระบุในเอกสารเพิ่มเติม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

แลกเปลี่ยนต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในประเทศญี่ปุ่น ฮังการี ปารากวัย และอาร์เจนตินา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

-มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เคยติด 0

-เกิดระหว่างวัน เดือน ปีที่กำหนด

-มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง

-สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

-มีความสนใจในเรื่องภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครรับทุน

-ไม่เคยได้รับทุนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาแลกเปลี่ยน 6 เดือนขึ้นไป

-ผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-เฉพาะโครงการ 3 สัปดาห์ ประเทศญี่ปุ่น ต้องมีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่น และไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านโรงเรียนต้นสังกัด

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

obec.go.th/documents/95843

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...