University of Groningen มอบทุนป.โท ครอบคลุมค่าเล่าเรียน-ค่าครองชีพที่เนเธอร์แลนด์

University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งเป็นทุนในระดับปริญญาโท

โดยวัตถุประสงค์หลักของกองทุน Eric Bleumink คือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโท

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าครองชีพ ค่าหนังสือ และค่าประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท (MSc/MA/LL.M.)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนแบบมีเงื่อนไข

– มีผลการเรียนดีเยี่ยม

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เลือกไว้

-มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์

-มีสัญชาติตามที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ไม่สามารถสมัครทุนการศึกษา Talent Grant ของ Eric Bleumink Fund (EBF) ได้โดยตรง ซึ่งสำนักงานการรับเข้าศึกษาต่อจะทำการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสม

และการเสนอชื่อขึ้นอยู่กับใบสมัครในหลักสูตรปริญญาโทและคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ หากได้รับการเสนอชื่อจะได้รับแจ้งก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018

 

ปิดรับสมัคร:

1 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rug.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...